כותרת

תאריך

תמונה

תיאור

קטגוריה

מיקום כתבה

מחלקה

yeshuv

תאריך תפוגה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דו"ח שנתי – חוק חופש המידע

 תאריך:26/06/2017
להורדת טופס בקשה לקבלת מידע לחצו כאן!

 חוק חופש המידע נכנס לתוקף בשנת 1998. מטרתו מקסימום שקיפות שלטונית.

 החוק קובע כי הרשות מחויבת להעמיד מידע לרשות הציבור.

 על ראש הרשות למנות מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות החוק. ואכן מתוקף תפקידו כמנכ"ל המועצה  מונה יוסי יצחקי כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ועל יישום הוראות חוק חופש המידע.

המידע עליו חלות הוראות החוק הינו כל מידע המצוי בידי הרשות המקומית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. החוק מתייחס למידע הקיים והנמצא בידי הרשות המקומית במועד קבלת הבקשה למידע הרלבנטית. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.

 

תנאי מקדמי לקבלת מידע הינו: מילוי וחתימה על טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע הנמצא באתר המועצה www.glt.org.il, תשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה (סכומי האגרות משתנים מעת לעת).

נוהל הגשת בקשות והטיפול בה קובע" לוח זמנים מפורט בכל הנוגע לטיפול בבקשה לקבלת מידע, הנחיות לטיפול בבקשות מידע אשר מסירתו עלולה לפגוע בצד שלישי ומציין המקרים בהם יש לרשות המקומית סמכות לא להיעתר לבקשה לקבלת מידע כלשהו המצוי ברשות.

 

פעילותה של המועצה, תחומי אחריותה, תפקידיה / סמכויותיה נקבעים על ידי חוקי המדינה, דיני המועצות האזוריות וחוקי העזר.

 

שרותים עיקריים  

המועצה האזורית הגליל התחתון משקיעה משאבים רבים בפיתוח והפעלת מערך רחב ואיכותי של שירותים קהילתיים ומוניציפאליים בכל תחומי החיים.

התושב הוא במרכז עשייתנו ואיכות השרות הינה במרכז פעולתנו.

מספר התושבים במועצה נכון לסוף שנת 2016 הינו 12,500.

 

החינוך  

אגף החינוך מלווה את כל מערכות החינוך: מעונות היום, גני הילדים, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים ובית ספר לאוטיסטים על אזורי.

כמו כן באחריות אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי, החינוך המיוחד, קב"סים, רכז השכלה גבוהה, תרבות ומחויבות למען שירותי חינוך מיטביים לכל הילדים מגיל 3 עד 18.

באחריות האגף: 14 מעונות יום, 32 גני ילדים ו-8 בתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

סה"כ במוסדות החינוך בגליל התחתון כ-4,500 תלמידים.

 

ספרייה אזורית

הספרייה האזורית הגליל התחתון השוכנת במתחם כדורי, פתוחה לעיון והשאלה לכל תושבי המועצה. הספרייה מציעה אוסף עשיר של ספרי עיון, שירות ביבליוגרפיה בטלפון ושימוש באינטרנט.

הספרייה נותנת שירותי רכש מרוכז (בהנחה) ליווי ויעוץ מקצועי לכל הספריות היישוביות. הספרייה מהווה מרכז תרבות אזורית לכל פעילויות התרבות במועצה.

 

מחלקת רווחה

המחלקה עוסקת בטיפול, פיתוח ומניעה, בנושאים המעסיקים את הפרט, המשפחה והקהילה.

הטיפול ניתן החל מהגיל הרך, משפחה וותיקים. ההתייחסות הינה לקהילה בכללותה, תוך מענים ייחודיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (נכים, משפחות שבראש הורה עצמאי, ילדים בסיכון, בעיות משפחתיות וכו').

כמו כן המחלקה מטפלת באוכלוסייה הוותיקה, עובדת בשיתוף פעולה עם "העמותה לותיקי הגליל התחתון", בפיתוח מגוון השירותים והפעילויות.

 

המנהל הכספי

מבצע את המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן, מושקעים מאמצים ניכרים, על מנת לעמוד ביעד של תקציב מאוזן.

באחריות המינהל הכספי:

הקופה – ועסקת בגביית כל סוגי התשלומים המגיעים למועצה.

הנהלת חשבונות – עוסקת ברישום המערך הכספי, הפקת דוחות כספיים חודשיים, רבעוניים ושנתיים, לצורך דיווח למשרד הפנים ולהנהלת המועצה.

מחלקת השכר- אחראית על השכר, דוחות ושמירה על עמידה בתקני משרד הפנים.

 

מחלקת גבייה

אחראית על גביית הארנונה מכל התושבים ובעלי הנכסים בתחום המועצה, המחוייבים בתשלום ארנונה על פי חוק.

 

האגף המוניציפאלי

מתאמת את השירותים הניתנים לתושבי ויישובי המועצה בתחומי פעולות איכות הסביבה ותברואה, מים, פיקוח איכות סביבה ורישוי עסקים, וטרינריה ושירותי המחלקה המוניציפאלית לישובים.

באחריות המחלקה מתן שירותים מוניציפאליים ב-19 ישובים: 10 מושבים, 3 קיבוצים ו-3 ישובים קהילתיים ו-3 כפרי נוער. המחלקה אחראית על ביצוע החלטות המועצה בתחומי תברואה וניקיון, גינון, תחזוקת מבני ציבור, תאורה, תקשורת, ציוד, כבישים וניקוז, תרבות ונוער, ביטחון, ביטוח והשקעות בפרויקטים מיוחדים, בתיאום בין מחלקות המועצה הרלוונטיות.

 

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

אחריות על פינוי אשפה ופסולת, ריסוסים והדברה למניעת יתושים, עכברים ומזיקים שונים. קשר בין המועצה למשרד לאיכות הסביבה בנושאי זיהום אויר, מים, רעש ומפגעי סביבה אחרים. בדיקת מי שתיה שבפאתי היישובים. הדברת עשבי בר בשטחי הציבור ביישובים.

 

השירות הווטרינרי

חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת, לכידת משוטטים והסברה, טיפול באירועי נשיכה והסגרת כלבים נושכים, קנסות לבעלי כלבים שאינם קושרים או שאינם מחסנים את כלביהם כפי שמחייב החוק.

בדיקות משנה – בדיקת הבשר המוכנס לתחום המועצה במשאיות המובילות אותו למפעלים או לחנויות. רישוי עסקים – רישוי עסקים סוג ה', אישור ובדיקת תנאי הגידול של בעלי חיים ועסקים לייצור ולשיווק בשר. טיפול בפסדים – על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה. אכיפת חוק צער בעלי חיים.

פיקוח וטרינרי על מפעלים באזור התעשייה קדמת גליל.

 

היחידה לרישוי עסקים ופיקוח

הסדרת ואכיפת חוק רישוי עסקים, באזור בכלל ובתחומי הנחלות בחלקות א' אשר בעליהן יכולים על פי תוכניות המתאר לגליל התחתון ובנחלות להסדיר היתרים ורישיונות לעסקיהם.

אכיפת חוקי העזר לאיכות הסביבה – כולל תביעות והטלת ברירות קנס כנגד עבריינים, העוברים על החוק.

 

מחלקת ביטחון ושירותי חירום

ארגון, תיאום ופיקוח על הביטחון והאבטחה במוסדות החינוך, הפעלת סייר שדות העוסק במניעת גניבות חקלאיות ועזרה בכל הקשור לביטחון ביישובים.

תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומג"ב ועם מרכזי השיטור הקהילתי, תיאום עם הסיור הכפרי של מג"ב וטיפול במתנדבי מג"ב ומתנדבי משא"ז – מתמי"יד.

מערך מל"ח – אחזקת מחסני צה"ל וטיפול בציוד צבאי לשעת חירום, עזרה באחזקה וטיפול במקלטים ביישובים.

עבודה ותיאום עם גורמי צה"ל ופיקוד העורף והסדרת מרכיבי הביטחון.

הכנת המועצה ויישוביה לאירועי חירום, בסיוע מתנדבים ואחריות על מערך מל"ח (משק לשעת חירום) ופס"ח (פינוי סעד חללים).

 

הוועדה המקומית (לתכנון ובניה ומחלקת הנדסה)

ניהול מערך שירותי הנדסה, כולל הועדה המקומית לתכנון ובנייה, יחידת בינוי ציבורי, תחזוקה ותשתיות.

יחידת רישוי ובנייה:

v             טיפול במתן היתרי בנייה

v             אישורים שונים

v             טופסי 4 וערבויות

v             בדיקת בקשות להיתרי בנייה

 

קשרי חוץ

למועצה קשרי חוץ עם מחוז הנובר בגרמניה.

 

מחלקת תחבורה

מחלקת התחבורה אחראית  על אחזקת והפעלת מערך הסעות. בכל יום מוסעים אלפי ילדי הגליל התחתון לכל מוסדות החינוך באוטובוסים הצהובים של המועצה ובאוטובוסים של חברות פרטיות המועסקות לפי מכרז. בנוסף המחלקה מספקת שירותי הסעות לחוגים ופעילויות בשעות אחה"צ, לטיולים מטעם מוסדות החינוך והסעות ליישובים ולתושבים.

 

ביקורת פנים ופניות הציבור

עבודת הביקורת מבוצעת על ידי מבקר המועצה בתיאום ובסיוע ועדת הביקורת, המונה כשלושה נבחרים במליאת המועצה. הביקורת הפנימית, שהינה בלתי תלויה, בוחנת ומעריכה בשיטתיות את פעולות המועצה ופעולות ממלאי התפקידים, במגמה לקבוע, כי ביצוען מתקיים על פי כללי מינהל תקין, תוך שמירה על טוהר המידות, יעילות, חיסכון ואפקטיביות בהשגת היעדים, התואמים את התקציב המיועד, המטרות שהוצבו וכן משרתים את כלל ציבור התושבים במועצה. כמו כן אחראי מבקר המועצה על פניות הציבור

 

בינוי ואחזקת מבני ציבור ותשתיות

ניהול התכנון וההקמה של מבני חינוך וציבור שבאחריות ותקצוב המועצה, כולל תשתיות ועבודות פיתוח הקשורות בפרויקטים וניהול בטיחות מוסדות חינוך ומתקני משחק. תחזוקה שוטפת של מבני הציבור, מוסדות החינוך.

בדיקה ומתן אישור לעבודות הנעשות בתחום המועצה, על ידי חברת חשמל, בזק וכו'.

ריכוז ועדת תנועה ותמרור של המועצה, בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל ומשרד התחבורה. תיאום מול החברה הלאומית בכבישים אשר באחריות. ליווי פרויקטים של הרחבות יישובים.

 

המועצה הדתית

שירותי הדת ניתנים על ידי המועצה הדתית שממוקמת סמוך למועצה, הם כוללים: רישום נישואין, שירותי כשרות, שירותי קבורה, סיוע בבניית ושיפוץ בתי כנסת ומקוואות, תשמישי קדושה, אחזקת מקוואות ובתי עלמין ועוד.

 

הועדה החקלאית

ועדה ציבורית, בה משתתפים נציגים מיישובי המועצה. מטפלת בפעילויות ובאינטרסים של החקלאים באזור. פועלת מול משרדי הממשלה, מועצות ייצור, ארגוני מגדלים בהתאחדות חקלאי ישראל ובתנועות ההתיישבות. מטפלת בבעיות האזוריות, היישוביות וכן של המגדל הבודד.

 

אתר המועצה www.glt.org.il

אתר המועצה מאפשר לתושבים להתעדכן באופן שוטף ויומיומי ובלתי אמצעי בפעילויותיה של המועצה. כמן מאפשר למועצה להוביל תרבות ארגונית המבוססת על תודעת שירות גבוהה, שיפור רמת השירות, הקטנת העלויות, ברמת זמינות גבוהה, ליצירת חיי קהילה מתוקשבים באזור.

התושב יכול לקבל מגוון שירותים באמצעות האתר, כגון: תשלומי ארנונה, הרשמה למוסדות החינוך, הורדת טופסי מידע, רישומים ושונים וכד'.

 

אפליקציה

אמצעי אינטרנטי שתושבים יכולים להוריד למכשיר הסלולרי ובאמצעותו הם יכולים להיות בקשר ישיר עם בעלי תפקידים במועצה, מסירת הודעות על מפגעים ותקלות, תשלומים, הזמנת כרטיסים לאירועים, לחצן מצוקה, לוח אירועים ועוד.