כותרת

תאריך

תמונה

תיאור

קטגוריה

מיקום כתבה

מחלקה

yeshuv

תאריך תפוגה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז מס' 38/2018- שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך ומבני ציבור, אבטחת אירועים ואבטחת טיולים

 תאריך:06/08/2018

מכרז מס' 38/2018

שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך ומבני ציבור, אבטחת אירועים ואבטחת טיולים במועצה האזורית הגליל התחתון.

המועצה האזורית הגליל התחתון, מזמינה בזאת הצעות מחיר, לצורך קבלת שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך ומבני ציבור, אבטחת אירועים ואבטחת טיולים.
את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בשעות הפעילות המקובלות תמורת תשלום בסך של 1,500  ₪ שלא יוחזרו.
להורדת המסמכים לחץ כאן.

פגישה לצורכי מתן מידע והבהרות (להלן: "סיור המציעים") תתקיים ביום 15.08.2018  בשעה 10:00 בחדר הישיבות בניין המועצה.

ההשתתפות בסיור המציעים הנה חובה ומהווה תנאי סף במכרז ומשתתף אשר לא ישתתף בישיבה, הצעתו תיפסל על הסף.

את ההצעות, יש להפקיד במסירה אישית (אין לשלוח בדואר), במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים בלשכת המנכ"ל במועצה, עד ליום 21.08.2018 בשעה 12:00.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

            
בכבוד רב,
מוטי דותן
ראש המועצה