כותרת

תאריך

תמונה

תיאור

קטגוריה

מיקום כתבה

מחלקה

yeshuv

תאריך תפוגה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית הגליל התחתון

 תאריך:02/05/2018
 

שלום רב

המנהל הכללי של משרד הפנים מינה ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות. בתוקף זאת הורה המנהל הכללי על חקירה בדבר הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית הגליל התחתון.

 

מצ"ב נוסח המודעה שפורסמה בעיתונות:

הסדרת גבולות

ישיבת הועדה נקבעה ליום 12.06.18. המפות זמינות באתר האינטרנט של משרד הפנים www.moin.gov.il . ניתן להעביר התייחסויות בכתב ו/או בקשות להופיע בפני הועדה עד ליום 03.06.2018  בשעה 10:00 למייל המצויין במודעה. הועדה תשלח זימון פרטני לדיון לכל מי שביקש להופיע בפניה ו/או רואה לנכון לזמנו.

בכבוד רב

ראש המועצה האזורית הגליל התחתון