כותרת

תאריך

תמונה

תיאור

קטגוריה

מיקום כתבה

מחלקה

yeshuv

תאריך תפוגה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מבצע גביה על חובות ארנונה למגורים שנצברו עד 31.12.14

 תאריך:06/07/2017
 

תושב/ת נכבד/ה,

 

הנדון: מבצע גביה על חובות ארנונה למגורים שנצברו עד 31.12.14

 

1.        בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ב-11.6.17 הוחלט לאמץ, בנוגע לנכסי מגורים בלבד, את תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ז – 2017, שהעתקן מצ"ב (להלן: "התקנות").

 לצפייה בתקנות לחצו כאן: קובץ התקנות.pdf

2.        משמעות הדבר, בתמצית, כי בכפוף למילוי כל התנאים שבתקנות, מי שיפרע עד ליום 30.11.17, ובהתאם לאחד משני המסלולים שקבועים בתקנה 26א(ב) לתקנות, את חוב הארנונה שלו, שנוצר בגין מבנה מגורים ועבור התקופה שעד 31.12.14 (להלן: "החוב הקודם"), כולל תשלומי פיגורים ולא כולל הוצאות משפט ואחרות, יזכה להפחתת החוב הקודם בשיעור שנקבע בתקנות.

 

3.        פרטים נוספים ו/או הבהרות יש לפנות למחלקת הגביה במועצה.

 

בברכה,

שמואל אייזנברג
גזבר המועצה