אגף החינוך 

  טלפון:
 04-6628217 
 פקס: 
 04-6628218
   דוא"ל:

יצחק אשחר, מנהל אגף חינוך - izhakes@glt.org.il

רחלי שרון, מנהלת לשכת אגף חינוך - rachels@glt.org.il

קבלת קהל:
ימים א'-ה' 8:00-16:00

בעלי תפקידים באגף החינוך

תפקיד

שם

נייד

מייל

מנהל אגף החינוך

יצחק אשחר

053-5891713

izhakes@glt.org.il

הגיל הרך

יעל קרמר

053-2843408

glt.org.il@yaelk

בתי ספר

יצחק אשחר

053-5891713

izhakes@glt.org.il

רחלי שרון

6628234

rachels@glt.org.il

שרות פסיכולוגי

יעל בר

053-6793139

Yael_bar@netvision.net.il

חינוך מיוחד /

קצינות ביקור סדיר

שלומית קירצמן

053-2271812

shlomitk@glt.org.il

שיר מרגולין

050-2169832

shirm@glt.org.il

ילדים ונוער

טובית שמואלי

058-5850888

tovitsm@glt.org.il

ספורט

ארי מובסוביץ

053-5636815

arim@glt.org.il

ספרייה אזורית

פזית גוטמן

053-7720226

pazitg@glt.org.il

תרבות

עירית גילה

050-3231266

tarbutgl@gmail.com

תחבורה

מאיר ג'ובני

053-7706555

tahbura@glt.org.il

מרכז צעירים/השכלה גבוהה

הדס אלעד

054-6634330

hadasel@glt.org.il

גביה

שירלי ביטון

6628214

shirlyb@glt.org.il

קב"ט מוסדות חינוך

שמואל ענב

050-6444641

shmuelanav@glt.org.il


 הרשמה לפעילויות ילדים, נוער וספורט

רישום לגני הילדים ולבתי הספר לחץ כאן

מערכת החינוך בישראל מיוסדת על שלושה חוקים מרכזיים ועל תקנות שהותקנו בעקבותיהם:
חוק חינוך חובה (1949) , חוק חינוך ממלכתי (1953) וחוק הפקוח (1969) .
 
הגורמים הנוטלים חלק במימוש חוקים אלה הם: משרד החינוך, הרשות המקומית וההורים.
החוק מטיל במשותף על משרד החינוך ועל המועצה לדאוג שתלמידים יבקרו במוסד חינוכי מגיל 5 עד כתה י', תוך מחויבות המדינה לספק חינוך חובה חינם.
המועצה אחראית על רישום הילדים מגיל 3 , על קיום ואחזקת מוסדות החינוך, על הביקור הסדיר על הבינוי, על הסעות התלמידים ועל שמירת אופי המגזרים הממלכתיים של החינוך. המועצה אחראית על מערכת החינוך בתוקף היותה רשות חינוך אזורית .
גם לאור הזכויות ההיסטוריות של הקיבוץ והמושב כרשויות חינוך מקומיות הזרוע המבצעת של רשת החינוך האזורית היא אגף החינוך, והעומד בראשו הינו בעל מעמד סטטוטורי. האגף פועל לקידום החינוך של תלמידי האזור, לרבות הענקת שירותים נוספים שאינם כלולים בתחום חינוך החובה. 
  
 

תחת אגף החינוך פועלות מחלקות הנוגעות לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במועצה:

ספורט, ילדים ונוער, השכלה גבוהה, קב"ס, ספרייה אזורית, תרבות, שירות פסיכולוגי, תחבורה, הגיל הרך.

קיים שיתוף פעולה פורה בין אגף החינוך לבתי הספר השונים במרחב הגליל התחתון. בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים מפעילה המועצה יום לימודים ארוך ומעשירה את הילדים במגוון חוגים.