​​​מח' רישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין רישיונות עסק והיתרים שונים.
להלן הנושאים עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במח' רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

עדכון אגרת רישוי עסקים החל מ-1 באוקטובר 2023

נושא סכום בש"ח

אגרת בקשה לרישיון עסק , היתר זמני , היתר מזורז , חידוש רישיון, שינוי בעלות, חוו"ד מקדמית, השגה, ביטול דרישה לתיקון ליקויים. האגרה מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים

360 ש"ח
(לחצו לתשלום)

אגרת העתק רישיון/היתר זמני/היתר מזורז שאבד או הושחת מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים

180 ש"ח ​
(לחצו לתשלום)