-להקלטות מישיבות המועצה שהתקיימו עד ישיבה 7-2022 יש להכנס ללחוץ כאן

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה קבצים
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 3 לשנת 2024 תאריך: 17/03/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1/2024- מיום 29 בינואר 2024 תאריך: 29/01/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 11/2023 מיום 25 בדצמבר 2023 תאריך: 25/12/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 10/2023 מיום 13 בנובמבר 2023 תאריך: 13/11/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה טלפונית 10/2023 מתאריך 15.10.2023 תאריך: 15/10/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 9/2023 מיום 11 בספטמבר 2023 תאריך: 11/09/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8/2023 מיום 21/8/2023 תאריך: 21/08/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7/2023 תאריך: 24/07/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6/2023 מיום 19 ביוני 2023 תאריך: 19/06/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה טלפונית 5/2023 - בית לחיים- מצפה נטופה תאריך: 29/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 4/2023 תאריך: 22/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3/2023 מיום 20 במרץ 2023 תאריך: 20/03/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 2/2023 תאריך: 20/02/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 1/2023 תאריך: 30/01/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפונית 17/2022 מיום 28.12.2022 תאריך: 28/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022 תאריך: 26/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפוני 15/2022 מיום 22.12.2022 תאריך: 22/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית 14/2022 מיום 4.12.2022 תאריך: 04/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 13/2022 תאריך: 28/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 12/2022 תאריך: 31/10/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 15/09/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 24/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 13/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 19/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2022 מיום 15.5.2022.pdf תאריך: 15/05/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6 לשנת 2022- מיום 24 באפריל 2022.pdf תאריך: 24/04/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5 לשנת 2022.pdf תאריך: 27/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפונית 4/2022- אופן בחירת שם למועצה תאריך: 10/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפוני 3/2022 תאריך: 28/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2/2022 תאריך: 21/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1/2022 תאריך: 23/01/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה 13-2021 - טלפוני שלא מן המנין תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 12/2021 - אישור תקציב מועצה ותקציבי ישובים תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 11-2021 מיום 7.11.2021 תאריך: 07/11/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 10-2021 מיום 10.10.21 תאריך: 10/10/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 9-2021 מ 22 באוגוסט 2021 תאריך: 22/08/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2021 מיום 27 ביוני 2021 תאריך: 27/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2021 מ-30.5.2021 תאריך: 30/05/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2021 מ-25 באפריל 2021 תאריך: 25/04/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5-2021 מיום 21.3.2021 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה שלא מן המנין טלפוני 4-2021 מיום 8.3.2021 תאריך: 08/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2021 מיום 7.3.2021 תאריך: 07/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2021 מיום 28.2.2021 תאריך: 28/02/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 1-2021 מיום 31.1.2021 תאריך: 31/01/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 12-2020 - מיום 20 בדצמבר 2020 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 11-2020 - מיום 20 בדצמבר 2020 - אישור תקציב המועצה לשנת 2021 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה 10-2020 - 29 בנובמבר 2020 - 10 תאריך: 29/11/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 9-2020 - מיום 25 באוקטובר 2020 תאריך: 25/10/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 8-2020 - טלפוני שלמה אלקחר מורשה חתימה בעמותות ואחרים מיום 24 בספטמבר 2020 תאריך: 24/09/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 7-2020 טלפוני מורשי חתימה - מיום 25 באוגוסט 2020 תאריך: 05/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6-2020 - מיום 2 באוגוסט 2020 תאריך: 02/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5-2020 - מיום 28 ביוני 2020 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 4-2020 - מיום 10 במאי 2020 תאריך: 10/05/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית - 26.4.2020 - הנחה בארנונה תאריך: 26/04/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 3-2020 טלפוני - 26.4.2020 תאריך: 26/04/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 2-2020 - 22.3.2020 תאריך: 22/03/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקל ישיבת מליאה 1-2020 - מיום 16 בפברואר 2020 תאריך: 16/02/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 16/2019 תאריך: 30/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 15-2019 - 16 דצמבר 2019 - אישור תקציב המועצה 2020 - 15 תאריך: 16/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 13-2019 - 10 נובמבר 2019 תאריך: 10/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12 מיום 23.9.19 תאריך: 23/09/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 11- 2019 מיום 18 באוגוסט 2019 תאריך: 18/08/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: הקלטות המליאה בערוץ היוטיוב של המועצה תאריך: 22/07/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 9-2019 - 23 יוני 2019 - 9 תאריך: 23/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 8-2019 - 19 מאי 2019 - 8.pdf תאריך: 04/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 7-2019 - 14 אפריל 2019 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 6-2019 - 25 פברואר 2019 - 6.pdf תאריך: 25/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול טלפוני 5-2019 - 18 פברואר 2019 - 5.pdf תאריך: 18/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 4-2019 - 10 פברואר 2019 - תקציב המועצה 2019 - 4.pdf תאריך: 10/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 3-2019 - 10 פברואר 2019 - הפסקת העסקת יוסי יצחקי - מנכל יוצא - 3.pdf תאריך: 10/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 2-2019 - 10 פברואר 2019 תאריך: 10/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2019 תאריך: 06/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה 8-2018 תאריך: 23/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2018 תאריך: 11/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2018 תאריך: 29/11/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2018 תאריך: 19/08/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2018 תאריך: 08/07/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2018 תאריך: 30/04/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2018 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2017 תאריך: 24/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2017 תאריך: 24/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6-2017 תאריך: 03/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2017 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2017 תאריך: 10/09/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2017 תאריך: 11/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2017 תאריך: 02/04/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2017 תאריך: 11/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 1-2017 תאריך: 05/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 9-2016 תאריך: 18/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2016 תאריך: 18/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2016 תאריך: 14/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2016 תאריך: 25/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2016 תאריך: 26/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2016 תאריך: 19/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2016 תאריך: 17/04/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2016 תאריך: 21/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2016 תאריך: 10/01/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2015 תאריך: 20/12/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2015 תאריך: 25/10/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2015 תאריך: 21/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2015 תאריך: 25/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2015 תאריך: 29/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2014 תאריך: 19/11/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2014 תאריך: 20/08/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2014 תאריך: 17/08/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 3-2014 תאריך: 10/06/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2014 תאריך: 19/01/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2013 תאריך: 22/12/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2013 תאריך: 24/11/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2013 תאריך: 13/10/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2013 תאריך: 27/06/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2013 תאריך: 19/05/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2013 תאריך: 28/04/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2013 תאריך: 21/03/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2013 תאריך: 06/01/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2012 תאריך: 25/11/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2012 תאריך: 22/07/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2012 תאריך: 29/05/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2012 תאריך: 25/03/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2012 תאריך: 19/02/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2011 תאריך: 27/11/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2011-5 תאריך: 14/08/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 3-2011 תאריך: 03/04/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2011-1 תאריך: 23/01/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים: