ממונה חופש מידע

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה
04-6628204
 

 

להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע

 
 

ממונה חופש מידע - דוחות שנתיים

 
שנה דו"ח
2024 דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2023
2019 דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2018.
2016 דוח שנתי חופש המידע לשנת 2016