לאתר האינטרנט של הישוב

קיבוץ (התנועה הקיבוצית) במרכז הגליל התחתון, 5 ק"מ ממזרח לנצרת עילית ובו כ-340 תושבים. שמו של היישוב סמלי על פי הפסוק "ללמד בני יהודה קשת" (שמ"ב א' 18). כלי הנשק קשת מסמל את יכולתם של מקימי הקיבוץ לעמוד מול האויבים שלהם. דוגמה להתמודדות כזאת הייתה במלחמת העצמאות כאשר הותקף היישוב על-ידי בדואים השייכים לשבט ערב סביח.

בית קשת הוא ראשון יישובי הפלמ"ח בישראל. הוקם באוגוסט 1944 כהיאחזות פלמ"ח בידי קבוצה של בוגרי בית הספר כדורי ובוגרי תנועת מחנות העולים. בתחילה שכן כקילומטר ממזרח למקומו היום. מאז הקמתו סבל הקיבוץ מקשיים כלכליים ומעזיבות רבות ובמרוצת השנים תגברו אותו כמה גרעינים מישראל ומחוצה לה. במלחמת העצמאות היה הקיבוץ במצור חלקי ואנשיו השתתפו בקרבות בסביבה. במרץ 1948 נהרגו במארב שבעה מחברי הקיבוץ שיצאו לסיור בגבעת שיהאבּ הסמוכה ולאחר מכן הותקף הישוב בידי בדואים משבט עַרַבּ סְבֵּיח שחיו למרגלות התבור. בתום המלחמה עבר הקיבוץ למקומו הנוכחי על גבעת שיהאבּ וקלט גרעינים של תנועת דרור מצפון אפריקה, צרפת ואמריקה הלטינית. בקיבוץ יש אנדרטה לזכר השבעה שנהרגו במארב כאן (על שמם נקרא גם נחל השבעה העובר בצפון הישוב) ואנדרטה לזכר חברי בית קשת, שנפלו במלחמות ישראל.
מבית קשת הישנה שרד בית הביטחון המשופץ כיום בידי המועצה לשימור אתרים ואמור לשמש מוזיאון הפלמ"ח. בקיבוץ בית קשת ניצב, הצריף של נשיא המדינה השני יצחק בן-צבי, שהועבר מירושלים לבית קשת, כדי לשמש יד לזכרו של עלי, בנם של רחל ינאית ויצחק בן-צבי, שנהרג במארב ליד בית קשת עם שבעה מחבריו.

בישוב פועל גן ילדים אנתרופוסופי – "גן נוח". זהו גן אנתרופוסופי – אקולוגי הפועל משנת הלימודים תשס"ז בקיבוץ. הפעילות החינוכית והקהילתית של "חץ וקשת", הביאה לשינוי דמוגראפי וחברתי בקיבוץ ובסביבותיו.
בקיבוץ ממוקמים אולפני הרדיו האזורי "רדיו קול רגע" וכן אולם מופעים ומועדון אזורי "רדיו בר".
בקרבת הקיבוץ אתרים אחדים ובהם חנות תגרים, תל גובל ושמורת אלוני בית קשת.

"מול התבור" - ארוח כפרי.
 

ענפי המשק

גידול שדה, פלחה, מטעים, רפת, לול, מפעל למאזניים אלקטרוניים​

יער בית קשת

פרטי הועד

טלפון:04-6629000
פקס:04-6760611
דואל:[email protected]

ארנון קרר
יו"ר הועד
054-4305712​