קב"ס - קצין ביקור סדיר

באגף החינוך ברשות עובדת שתי קצינות ביקור סדיר אשר פועלות מתוקף חוק לימוד חובה.

תפקידן הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך מגן ועד סוף כיתה י"ב.

תחומי אחריות הקב"סית:

  • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה - טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים וליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחר (כולל תלמידים בחינוך הביתי, קידום נוער, חינוך מיוחד ופנימיות).
  • איתור ומניעת נשירה של תלמידים - תלמידים שאינם מגיעים באופן סדיר לבית הספר ונמצאים בתהליך של נשירה גלויה, תלמידים שאינם לומדים באופן סדיר ונמצאים בתהליך של נשירה סמויה ותלמידים אשר קיבלו פטור מחוק לימוד חובה.

אכיפת הביקור הסדיר ואי רישום במוסד חינוכי בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל מביקור סדיר למניעת נשירה, מרץ 2017.

שיר מרגולין
מנהלת מחלקת פרט וקב"סית
04-6628217
050-2169832
עדי אלימי
קב"סית ורכזת חינוך מיוחד
04-6628217
052-3098836