פרטי יצירת קשר

דוד יפת
מנכ”ל מי ג”ת
קבלת קהל ימים א'-ה' 8:00-15:00

אגודת המים אחראית על תשתיות המים והביוב ברחבי המועצה.

תחומי אחריות

 • אגודת המים - מי ג”ת הינה קבלן של המועצה לענייני ביוב ומתוקף כך אחראית על תשתיות הביוב ובכללם, קווי הולכה, תחנות שאיבה וכן, מאגרים המספקים מי קולחין לחקלאות
 • באחריות אגודת המים מי ג”ת לספק מים ליישובי המועצה “עד השעון”
 • להיות זמינים במשך כל שעות היממה
 • לקבל פניות דרך מוקד המועצה וכן דרך אתר האינטרנט של המועצה
 • לספק מענה מיידי לקריאות בגין פיצוצים בצנרת מי השתייה, תוך שעתיים לכל היותר
 • לטפל בפיצוצים בצנרת מי קולחין לחקלאות בהתאם לדחיפות הבקשה, תוך מספר ימים בודדים
 • לבצע הדברה מקיפה בביובים פעם בשנה ועפ”י קריאה במהלך השנה
 • להגיע לטפל בסתימות בשוחות ציבוריות בחצרות בתים פרטיים תוך 4 שעות
 • הגעה לצורך טיפול בסתימות בשוחות שאינן בחצרות פרטיות תבוצע תוך 6 שעות
 • סתימות בשוחות פרטיות באחריות בעל הנכס
 • אגודת המים מי גת מפרסמת את בדיקות המים של משרד הבריאות לעיון הציבור
לאתר אגודת המים מי גת